Performans Yönetim Politikası

Performans Yönetim Politikası

Tüm çalışanların performansı yıllık olarak ölçülmekte, değerlendirilmekte ve izlenmektedir. Başlıca hedefimiz çalışanları adil, sistematik, katılımcı ve ölçülebilir bir metotla değerlendirmek ve hedeflere ulaşılmasının yanı sıra kişisel gelişimi de desteklemektir.

Tüm yönetim düzeylerinde çalışan girdisi ile kaynağını şirket hedeflerinden alan bireysel hedefler belirlenmekte ve performans nesnel olarak ortak bir değerlendirme sistemi aracılığıyla yönetilmektedir. Bu yalnızca çalışan memnuniyetini desteklemek amacıyla değil aynı zamanda şirket performansını da maksimuma çıkarmak için tasarlanmıştır.

Çalışan değerlendirmeleri, önceden kararlaştırılan ve tamamı ilgili değerlendirme döngüsünün başında çalışanlarla paylaşılan ölçülebilir ve objektif kriterleri, iş hedeflerine ve belirlenen yetkinliklere uygulayarak gerçekleştirilmektedir.

Değerlendirme döngüsünün sonunda geri bildirim amacıyla yöneticiler ve çalışanlar arasında bire bir görüşmeler yapılmaktadır. Bu çalışan beklentilerini açık, yapılandırılmış ve ölçülebilir bir şekilde yönetmek için temel bir yönlendirme sağlamaktadır. Ayrıca yüksek performansı desteklemekle kalmayıp şirketin düşük performansını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan destek gereksinimlerinin belirlemesine de imkan tanıyan adil ve şeffaf bir iletişim ortamı oluşturmaktadır.

Performans yönetim sistemimiz aracılığıyla elde edilen sonuçlar eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi ve ödül yönetim değerlendirme süreçleri için önemli girdiler sağlamaktadır.