Öz Değerlerimiz

Öz Değerlerimiz

Öz değerlerimize olan bağlılığımızın yıllardır süregelen başarılarımızın ardındaki itici güç olduğuna inanmaktayız ve bu nesillerden kalma değerlere olan adanmışlığımızın sürekli büyümemizin anahtarı olacağından eminiz.

Bu değerler Grubun tüm seviyelerine nüfuz etmiştir ve çeşitli iş ve kişi yönetim süreçlerimize entegre edilmiştir. Çalışanlarımız, bu değerleri yalnızca işte uygulamak yerine, bu değerlerle yaşamak üzere eğitilmekte ve bu doğrultuda teşvik edilmektedir.

– BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE HİZMET

Müşterimizin isteklerini zamanında teslim etmek bizim için başlangıç noktasıdır. Sürekli olarak müşteri memnuniyetinin ötesine geçerek kendimizi göstermek için çabalıyoruz.

– DÜRÜSTLÜK

Dürüstlük ve tarafsızlığın güvenilir ticari işin yapı taşı olan güven ve saygı kültürünün inşasına katkısının sonsuz olduğuna inanıyoruz.

– EKİP ÇALIŞMASI

Çalışanlarımız, Grup şirketlerimiz, tedarikçilerimiz ve alt yüklenicilerimiz arasında üretken, uzun soluklu ve sağlıklı ilişkiler kurulmasını kesinlikle desteklemekteyiz. Bu bize sinerjiyi güçlendirerek rekabet üstünlüğü vermekte ve daha hızlı ve etkili bir iş teslimi sağlamaktadır.

– ÇALIŞANLARIMIZ

Başarımız, çalışanlarımızın performansı, sadakati ve desteği ile derinden ilişkilidir. Çalışanlarımıza ayrımcı olmayan, fırsat veren, farklılaştıran ve zenginleştiren, çalışanların motivasyonunu, mükemmeliyeti ve büyümeyi teşvik eden bir çalışma ortamı sunmanın görevimiz olduğuna inanıyoruz.

– GÜVENLİK

Çalışanlarımızın güvenliği bizim için son derece önemlidir. İş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili riskleri belirlemek ve bunlarla yapılandırılmış bir şekilde başa çıkmak için uluslararası sertifikasyona sahip bir yaklaşım uygulamaktayız. Vizyonumuz, faaliyetlerimizden ve işlemlerimizden kaynaklanan sıfır kaza ve hastalıktır.

– İNOVASYON

İnovasyonun müşterilerimize en iyi çözümü ve değeri sunmaya yardımcı olma noktasındaki öneminin farkındayız. Global teknolojik ve süreç gelişmelerini sürekli olarak takip etmekte ve kurum içi inovasyonu ve ilerlemeleri de desteklemekte ve ödüllendirmekteyiz