Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

 • Basit / Kombine Çevrim Santralleri
 • Kömürlü Termik Santralleri
 • Hidroelektrik Santraller
 • Güneş Santralleri
 • Atık’dan Enerji Elde Etme Tesisleri
 • Çimento Fabrikaları
 • Kırma & Eleme Tesisleri
 • Malzeme Yükleme-Boşaltma & Stoklama Çözümleri
 • Öğütme Tesisleri
 • Çelikhaneler (Elektrik Ark Ocağı, Yüksek Fırınlar)
 • Sünger Demir Tesisleri (DRI)
 • Sürekli Döküm Tesisleri
 • Sıcak & Soğuk Haddehaneler
 • Gaz Soğutma ve Temizleme Tesisleri
 • Hava Ayrıştırma Tesisleri
 • Tozsuzlaştırma Tesisleri
 • Şeker Fabrikaları & Rafinerileri
 • Gıda & Meşrubat Fabrikaları
 • Atık Arıtma Tesisleri
 • Havalimanı ve Askeri Tesisler
 • Endüstriyel Binalar
 • Hotel ve Turistik Kompleksler
 • Eğitim Binaları
 • Spor Kompleksleri
 • Konutlar