Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim

PROKON-EKON Grup, kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluk ilkelerini kanuni zorunlulukların daha üstünde olan standartlarda gönüllü olarak benimsemiştir.

Yönetim Kurulumuz tarafından yönlendirilen bu ilkeler; Grup politikamızın temeli olup, saydamlık, açıklık, yüksek standartlar, gözetim, yapılandırılmış süreçler, iç kontrol, risk yönetimi, yasal ve düzenleyici uygunluk ve değerlendirme konularını baz alır.

Grup olarak, yenilikçi ve proaktif şekilde alınan bu önlemlerin kurumsal etkinlik, performans ve hesap verebilirliği iyileştirerek müşterilerimize daha fazla değer katacağına inanıyoruz. Ayrıca, mükemmellik kültürü ve sürekli iyileştirmeyi destekleyerek, modern uluslararası rekabetçi piyasada sürdürülebilirliği sağlamamıza yardım edecektir.