Sosyal Değerler

Sosyal Değerler

Bu Politikanın amacı dürüstlüğü, etik davranışı ve Şirket içerisinde ve dış dünya ile etkileşimlerinde adil ilişkileri desteklemektir. Ayrıca Şirketin toplumsal değerlerini vitrine çıkarmaya yarar.

Çalışanlarımızdan beklenen minimum etik davranış için minimum standart mevcut yasa ve mevzuatlarla uyumluluktur. Çalışanlardan her zaman bu Politika hakkında bilgi sahibi olması ve onun sınırları içerisinde davranmaları ve çalışmaları beklenir. Her bir çalışandan Şirket yasaları ve mevcut mevzuatlar ile uyumlu olmak için iyi karar vermeleri ve sağ duyulu olmaları ve emin olmadıkları durumlar hakkında süpervizörden veya yasal kurumdan öneri almaları beklenir. Bu politikanın herhangi bir koşulunun ihlal edilmesi işten çıkarılmayı da içeren yasal eylemlere yol açabilir.

 

Bu politika ile kesin uyumluluk gerekli olmasına rağmen istisnaların ortaya çıkabilecek durum ortaya çıkabilir. Şirket yönetim kurulu tarafından uygun görülen koşullar altında bu Politikadan feragat sağlanabilir. Herhangi bir çalışan bu politikadan feragat edilmesi gerektiğinin uygun oluğunu düşünüyorsa süpervizörünün onayından sonra talebini Şirket Sekreteri aracılığıyla yönetim kuruluna gönderebilir.

 

Ayrıca aşağıdaki politika/prensipler bu politikanın bir parçasıdır.

 

• Yolsuzlukla Mücadele

Çalışanlar herhangi bir yabancı, yerli ve yerel yöntemi ve/veya kamu yetkilisine rüşvet önermeyecek, taahhüt etmeyecek veya ödemeyecek veya herhangi bir yabancı, yerel hükümet ve/veya kamu görevlisinde rüşvet talep etmeyecek, almayacak, kabul etmeyecek veya bir başka ifade ile yolsuzluk ve rüşvetle mücadele ile ilgili mevcut yasaları ihlal etmeyecektir. Rüşvet herhangi bir değere sahip bir şeyi ( anlama sınırlı olmamak kaydıyla nakit, hediye, yemek, eğlence, iş imkanı, şirket ürünü, ve istihdam önerilerini içerir) takdir kararını etkilemek için yönetimi ve/veya kamu görevlisine vermek veya teklif etmektir.

 

• Defterler ve Kayıtlar

Şirketin yasal ve düzenleyici yükümlülüklerini yerine getirmek için doğru bilgi çok önemlidir. Tüm çalışanlar tüm bilgileri doğru ve dürüst şekilde kaydetmelidir. Tüm Şirket Kayıtlar mevcut mevzuat standartlara uygun olarak sağlanmalıdır.

 

• Rekabet

Şirket adil rekabet prensiplerinden sapmadan ve rekabeti önleyici davranışlardan kaçınarak rekabet yasasının yüksek standartlarını takip etmeye çabalar.

 

• Gizlilik

Şirket ve çalışanları kendilerine tevdi edilen Şirkete ve/veya üçüncü taraflara (müşterileri proses lisans sahipleri, servis sağlayıcılar, ve tedarikçiler dahil) ait tescilli ve/veya bilginin gizliliğini sağlamak için yeterli adımları atar. Böyle bilgiler sadece mevcut anlaşma veya yasalar altında ifşa edilmelidir.

 

• İstihdam

Şirket tüm çalışanlara ve başvuru yapanlara ırklarından, renklerinden, ulusal kimliklerinde, cinsiyetlerinden, yaşlarında, medeni hallerinden, engellerinden veya kanunen korunan karakteristiklerinden bağımsız olarak muamele etmeyi sağlayacağını taahhüt eder. Şirket sağlıklı, emniyetli, güvenli, mücadeleci ve fırsat veren çalışma ortamı sağlamanın çalışanın gelişmesi ve üretkenliğini artırdığına inanır. Şirket diğer kişilerin il yapabilme yeteneklerine zarar veren, bozan, rahatsız eden hiç bir davranışı hoş görmez.

Şirket mevcut yasalar ve sözleşmeye bağlı anlaşmalardan kaynaklanan örgütlenme hakkı, sendika üyeliği ve topluma sözleşme gibi temel değerlere saygı duyar. Şirket sağlık ve güvenlik, çalışma saatleri, hizmet bedeli ve disiplin faaliyetleri ile ilişkili olanları da içerecek şekilde çalışan refahı için tüm mevcut yasaları takip eder. Şirket hiç bir şekilde çocuk iş gücü veya zorla istihdam sağlamaz.

İnsan kaynakları politikası hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

 

• Sağlık ve Güvenlik

Şirket kişiler, müşteriler, alt yükleniciler, iş ortakları ve operasyonlarından etkilenen herkes için sağlıklı ve emniyetli çalışma ortamı sağlamayı kesinlikle taahhüt eder.

Sağlık ve güvenlik politikası için tıklayınız.

 

• Çıkarların Çatışması

Çalışanlar kişisel çıkarlarının şirketin en iyi çıkarlarına zarar verdiği veya zarar verdiği görülen her türlü faaliyet ve durumdan kaçınmalıdır.

 

• Hediyeler

Şirketin varlıklarının ve fonlarının Şirketle iş yapan veya iş yapmak isteyen kişilere, alt yüklenicilere, müşterilere ve/veya diğer kişilere hediye, bağış veya diğer faydalar sağlamak için kullanılması mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında yasaktır.

Çalışanlar Şirketle iş yapan veya yapmak isteyen alt yüklenicilerden, müşterilerden ve/veya diğer kişilerden mevcut yasaların izin verdiği kapsam dışında ve koşullar altında alışılmış ve kabul edilebilir olduğu durumlar dışında hediye, bağış veya çıkar sağlamayacaktır.

 

• Alt Yüklenici Tedarik Zinciri

Tüm alt yükleniciler ve tedarik zinciri ortaklarının bu politikanın önemli ve maddi hükümlerine uygun hareket etmesi beklenir.

Şirket herhangi bir zaman bu politikayı değiştirme, tadil etme veya sonlandırma hakkını saklı tutar.