Çevre

Çevre

EKON olarak çevreye karşı oldukça güçlü bir sosyal sorumluluk duygusuna sahibiz. Gelecek nesiller için temiz ve sağlıklı bir çevre sürdürmenin önemine inanmaktayız. Faaliyetlerimizi ve işlemlerimizi bu inanç doğrultusunda yapılandırmaya ve yürütmeye çalışmaktayız. Çevre yönetim sistemlerimiz ISO14001 sertifikasına sahiptir ve ekonomiye katkıda bulunmak için atıkların geri dönüşümünün yanı sıra tehlikeli atıkların imha edilmesi konusunda da sürdürülebilir uygulamaları desteklemektedir.

 

Aşağıdakiler yoluyla hedeflerimize ulaşmayı amaçlamaktayız:

– Faaliyetlerimizin çevresel performansının sürekli iyileştirilmesi
– Yürürlükteki mevzuata uygunluk
– Üst yönetimin kılavuzluğu ve desteği
– Kaynakta kirliliğin önlenmesi ve kontrolü
– Periyodik eğitimler yoluyla çalışanların çevresel sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığının artırılması